"
تبيان نور
تبيان نور

تبيان نور (9)

در نهمين برنامه از  سري برنامه هاي «تبيان نور» که از راديو قرآن و با موضوع معرفي نرم افزارهاي قرآن کريم پخش مي شود، نرم افزار تفسير موضوعي تبيان شيخ طوسي معرفي گرديد اين نرم افزار کاري از مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي (نور) است و تفسير تبيان اثر شيخ طوسي بزرگ عالم تاريخ تشيع و فقيه و مفسر مشهور شيعه را به صورت موضوعي شده و تحقيقي در قالب چندين هزار فيش تحقيقاتي و کليدواژه​هاي دسترسي به قرآن و تفسير تبيان ارائه کرده است. استفاده از اين نرم افزار به تمامي قرآن پژوهان توصيه مي گردد. در نهمين برنامه…
در هشتمين برنامه از  سري برنامه هاي «تبيان نور» که از راديو قرآن و با موضوع معرفي نرم افزارهاي قرآن کريم پخش مي شود، نرم افزار مشکات الانوار - کتابخانه جامع علوم قرآني معرفي گرديد اين نرم افزار کاري از مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي (نور) است که در دربرگيرنده متن کامل قرآن کريم و کتب علوم و معارف قرآن کريم به صورت تمام متن مي باشد. امکانات پيشرفته کتابخانه ديجيتال نور در اين نرم افزار بر روي کتابهاي تفسير قرآن کريم قابل استفاده مي باشد و محيطي بسيار جذاب براي مطالعه و تحقيق فراهم آورده است. استفاده از اين…
با گسترش کاربرد تلفن هاي همراه پشتيباني کننده از جاوا در ايران، بسياري از موسسات به نگارش و توليد نرم افزارهاي مبتني بر جاوا براي گوشي هاي موبايل، روي آوردند. در اين ميان نرم افزارهاي اسلامي متعددي توليد گرديده است که پرداختن به قرآن کريم ـ اين آخرين و کاملترين کتاب آسماني ـ سرلوحه اين تلاشهاست. در اين موضوع، يکي از بهترين نرم افزارهاي همراه قرآن کريم براي جاوا معرفي مي شود که علاوه بر متن کامل قرآن، ترجمه آيت الله العظمي مکارم شيرازي دامت برکاته و نيز برگزيده تفسير نمونه که با همکاري جمعي از نويسندگان زير نظر آيت…
در ششمين برنامه از  سري برنامه هاي «تبيان نور» که از راديو قرآن و با موضوع معرفي نرم افزارهاي قرآن کريم پخش مي شود، نرم افزار جامع التفاسير نور 2 - تفاسير شيعي قرآن کريم معرفي گرديد اين نرم افزار کاري از مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي (نور) است که در دربرگيرنده متن کامل قرآن کريم و کتابهاي تفسيري شيعه قرآن به صورت تمام متن مي باشد. امکانات پيشرفته کتابخانه ديجيتال نور در اين نرم افزار بر روي کتابهاي تفسير قرآن کريم قابل استفاده مي باشد و محيطي بسيار جذاب براي مطالعه و تحقيق فراهم آورده است. استفاده از اين…
در پنجمين برنامه از  سري برنامه هاي «تبيان نور» که از راديو قرآن و با موضوع معرفي نرم افزارهاي قرآن کريم پخش مي شود، نرم افزار نور الانوار 2 - نخستين دانشنامه چند رسانه​اي قرآن کريم معرفي گرديد اين نرم افزار کاري از مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي (نور) است که در دربرگيرنده متن کامل قرآن کريم، قرائت قرآن، کتب قرآن کريم و تفاسير شيعي قرآن مي باشد. استفاده از اين نرم افزار به تمامي قرآن پژوهان توصيه مي گردد. در پنجمين برنامه تبيان نور، نرم افزار ياد شده معرفي گرديد و محتواي آن تحليل و نقد شد. اين برنامه…
در چهارمين برنامه از  سري برنامه هاي «تبيان نور» که از راديو قرآن و با موضوع معرفي نرم افزارهاي قرآن کريم پخش مي شود، نرم افزار دائرة المعارف قرآن کريم معرفي گرديد اين نرم افزار کاري از مرکز فرهنگ و معارف قرآن کريم وابسته به دفتر  تبليغات اسلامي حوزه علميه قم است که در دربرگيرنده متن کامل تمامي مجلدات منتشره از کتاب عالمانه دائرة المعارف قرآن کريم آن مرکز محترم مي باشد. اين نرم افزار حاوي کتاب ياد شده در هفت مجلد به صورت تمام متن مي باشد . استفاده از اين نرم افزار به تمامي قرآن پژوهان توصيه مي…
در سومين برنامه از  سري برنامه هاي «تبيان نور» که از راديو قرآن و با موضوع معرفي نرم افزارهاي قرآن کريم پخش مي شود، نرم افزار شجره طوبي معرفي گرديد اين نرم افزار کاري از مرکز فرهنگ و معارف قرآن کريم وابسته به دفتر  تبليغات اسلامي حوزه علميه قم است که در حقيقت دربرگيرنده متن کامل تمامي منشورات و پژوهش‌هاي انجام يافته توسط آن مرکز محترم مي باشد. اين نرم افزار حاوي پنجاه و پنج عنوان کتاب با بيش از يکصد و سي و هشت مجلد به صورت تمام متن مي باشد که سرفصل آنها بدين شرح است: 1- فرهنگ…
در دومين برنامه از  سري برنامه هاي «تبيان نور» که از راديو قرآن و با موضوع معرفي نرم افزارهاي قرآن کريم پخش مي شود، نرم افزار فرهنگ قرآن معرفي گرديد اين نرم افزار کاري از مرکز فرهنگ و معارف قرآن کريم وابسته به دفتر  تبليغات اسلامي حوزه علميه قم است که نسخه دوم آن دربرگيرنده متن کامل کتاب ارزشمند و فاخر فرهنگ قرآن مي باشد اين نرم افزار حاوي سه هزار موضوع اصلي  و مدخل برداشت شده از قرآن کريم است و بيش از شصت هزار موضوع فرعي را در خود گنجانده است. استفاده از اين نرم افزار به تمامي…
در اولين برنامه از  سري برنامه هاي «تبيان نور» که از راديو قرآن و با موضوع معرفي نرم افزارهاي قرآن کريم پخش مي شود، نرم افزار دانشنامه موضوعي قرآن کريم معرفي گرديد اين نرم افزار کاري از مرکز فرهنگ و معارف قرآن کريم وابسته به دفتر  تبليغات اسلامي حوزه علميه قم است که نسخه اول آن حاوي هفت هزار مقاله تمام متن در موضوع علوم قرآن و معارف قرآن کريم مي باشد در اولين برنامه تبيان نور، نرم افزار ياد شده معرفي گرديد و محتواي آن تحليل و نقد شد. اين برنامه با کارشناسي حجت الاسلام والمسلمين محسن زاده و…