"
زهد عليه ولايت مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
سه شنبه ، 11 تیر 1392 ، 14:01

همواره در هر زماني، هستند کساني که با لباس زهد و در مقابل ولي خود مي‌ايستند و معتقد به حرکت خود در جاده صحيح اسلام منطبق بر قوانين شريعت هستند. يکي از اين افراد حسن بصري است که از سوي درباريان مورد تمجيد و ترويج قرار گرفته است اما تاريخ معاصرت او با امامان معصوم، از زمان علي «ع» تا زمان امام باقر«ع» نشان از کارنامه‌اي غير قابل قبول و سياه دارد؛ در اين راستا به واقعه زير توجه کنيد:

پس از جنگ جمل و پيروزي سپاه علي«ع»برسپاه طلحه و زبير، علي «ع»در محلي عبور ميكرد، ديد حسن بصري در آنجا وضو ميگيرد، فرمود: اي حسن!درست وضو بگير. حسن در پاسخ گفت: اي امير مؤمنان تو ديروز (در جنگ جمل) مسلماناني را كشتي كه گواهي به يكتائي خدا و رسالت پيامبر «ص» ميدادند و نماز ميخواندند و وضوي درست ميگرفتند! علي «ع» فرمود: آنچه ديدي واقع شد، اما چرا ما را بر ضد دشمن، ياري نكردي؟ حسن گفت: در روز اول جنگ، غسل كردم و خودم را معطر نمودم و اسلحه‌ام را برداشتم، ولي در شك بودم كه آيا اين جنگ صحيح است؟! وقتي به محل خريبه رسيدم شنيدم ندا دهندهاي گفت: اي حسن برگرد، زيرا قاتل و مقتول هر دو در آتشند! از ترس آتش جهنم، به خانه برگشتم و در جنگ شركت نكردم. در روز دوم نيز براي جنگ حركت كردم و همين جريان پيش آمد. امام علي «ع»فرمود: راست گفتي، آيا مي داني آن ندا دهنده چه كسي بود؟ حسن گفت: نه نمي دانم. امام فرمود: او برادرت ابليس بود، و تو را تصديق كرد كه قاتل و مقتول از دشمن، در آتش هستند. حسن گفت: اكنون فهميدم كه قوم (دشمن) به هلاكت رسيدند.

در روايتي ديگر حسن بصري خود را از کشتن شدن دشمنان علي «ع» اندوهناک نشان داد و امام دعا فرمودند که اندوهت هميشگي باد! وي نيز تا پايان عمر روزگار در اندوه و ناراحتي گذارند به گونه‌اي که توصيف کرده‌اند، گويا مرکبي داشته است که در آن لحظه از دست داده است و براي آن اندوهگين است.

براي مطالعه حالات حسن بصري به دانشنامه تشيع و کتب عرفاني شيعه مراجعه نماييد.

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 5 characters
  • No comments found
آخرین بروز رسانی مطلب در سه شنبه ، 11 تیر 1392 ، 14:08