"
شنبه، 29 مرداد 1390 ساعت 14:24

استفتائات مبطلات روزه ـ فاضل لنکرانی ره

این مورد را ارزیابی کنید
(6 رای‌ها)

استفتائاتی در خصوص «چيزهايي که روزه را باطل مي کند» از محضر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی «رحمه الله»خوردن و آشاميدن

11 ـ اگر از خواب بيدار شوم و با ساعت و تلوزيون خيال کنم که صبح نشده و در حين خوردن متوجه شوم صبح شده حکم ان چيست ؟
در فرض سئوال قضاي آن روز بر شما واجب است.

12 ـ ايا كسي كه روزه خود را باطل کرده بايد روزه اش رابخورد ؟
کسي که روزه خود را باطل كرده، حق خوردن روزه تا اذان مغرب را ندارد.

13 ـ در ماه رمضان معمولا لب هاي انسان خشک مي شود و با دندان انسان آنها را مي کند گاهي انسان نمي تواند آن تکه هاي کوچک را از دهان خارج کند لکن مجبور مي شود فرو ببرد اين مساله در کل چه حکمي دارد؟
نبايد فرد ببرد و بايد آنها را بيرون بياندازد واگر عمدا فرو ببرد روزه اش باطل و قضا و کفاره دارد.

14 ـ بلعيدن تکه غذايي که بين دندان مانده است روزه را باطل مي کند؟
بلعيدن آن روزه را باطل مي كند .

15 ـ اگر تکه اي ازغذا در گلو باقي بماند و شخص اطمينان دارد و يا احتمال مي دهد که اگر بعد از اذان صبح بخوابد آن تکه در خواب بلعيده خواهد شد آيا مي تواند بخوابد؟
در صورتي که اطمينان دارد اگر بخوابد روزه اش باطل مي شود ، خوابيدنش جائز نيست.

16 ـ اگر شخص روزه دار سهوا چيزي بخورد آيا روزه باطل مي شود؟ ايا دراين مسئله بين روزه واجب و مستحب فرقي وجود دارد ؟
در هيچ يك از موارد خوردن سهوى موجب بطلان روزه نمى‏شود.

17 ـ استفاده از رُژ لب براي روزه دار اشكال دارد؟
اگر چيزي فرو نرود اشكال ندارد.

آروق زدن

18 ـ در ماه مبارك رمضان اگر كسي بعد از اروق مقداري غذا به فضاي دهانش برسد و بعد بي اختيار به داخل برگردد آيا روزه اش باطل مي شود؟
فرورفتن غير اختياري غذاي مذکور روزه را باطل نمي کند .

19 ـ اگر در زمان روزه به اصطلاح ترش کند وآنچه در دهان اش آمده است از روي ندانستن مسئله فرو ببرد حکم آن چيست ؟
بايد روزه آن روز را قضا كند.

20 ـ در روز ماه رمضان شستن دهان با آب چه حكمي دارد؟
چنانچه آب به گلو نرسد اشكالي ندارد .

21 ـ آيا تر کردن لب توسط زبان روزه را باطل مي کند؟
خير روزه باطل نمى‏شود.

22 ـ اگر لب ها با اب دهان مرطوب شوند و اين رطوبت مجددا به دهان باز گردد و خورده شود آيا روزه باطل مي شود؟
اگر رطوبت به قدرى باشد كه در دهان مستهلك شود و رطوبت خارج از دهان به آن نگويند مبطل روزه نيست.

23 ـ اگر کسي نخ را با آب دهان خيس کند وبيرون نمايد ودوباره در حالي که نخ هنوز خيس است وارد دهان کند و آب آن را فرو برد آيا روزه اش باطل شود؟
اگر رطوبت نخ طوري باشد که در آب دهان از بين برود و رطوبت خارج به آن گفته نشود روزه را باطل نمي کند.

غرغره کردن

24 ـ ايا روزه دار ميتواند جهت درمان سرما خوردگي با اب نمك غرغره كند ؟
در صورتي كه چيزي را فرو نبرد اشكالي ندارد.

25 ـ استفاده از اسپري خوشبو كننده دهان در صورتي كه خورده نشود روزه را باطل مي كند ؟
در صورتى كه به صورت مايع نباشد اشكال ندارد.

جويدن آدامس

26 ـ جويدن آدامس در ماه مبارک رمضان فقط بخاطر رفتن بوي دهان چه حکمي دارد؟
‏در صورتي كه مي داند مزه آدامس به حلق مي رسد روزه باطل و كفاره دارد ولکن اگر شيريني آن از بين رفته باشد و چيزي از اجزاء آن فرو نرود، موجب بطلان روزه نمي شود.

مسواک زدن

27 ـ آيا مسواک زدن در هنگام روزه اشکال دارد؟
اشكالي ندارد، لكن نبايد چيزي از اجزاء خمير دندان و يا آب وارد حلق شود وگرنه موجب بطلان روزه مي شود .

فرو دادن خلط سينه ودماغ

28 ـ اگر فردي در ايام ماه مبارك رمضان دچار سرفه گرديده و خلط حاصل از سرفه را فرو دهد روزه اين شخص چه حكمي دارد؟
در صورتى كه خلط به فضاى دهان آمده، اگر عمداً فرو ببرد روزه‏اش باطل مى‏شود در صورتي که نمي دانسته است که روزه را باطل مي کند تنها قضاى آن ‏روز را بگيرد و اگر مي دانسته که روزه را باطل مي‌کند علاوه بر قضا كفاره هم دارد.

29 ـ در ظهر يكي از روزهاي ماه رمضان من در محلي بودم كه نمي توانستم به بيرون مراجعت كنم و در همين حين خلطي از حلق به طور كامل به دهان من آمد و من ناچارا و به دليل ناتواني در بيرون ريختن آن را عمدا بلعيدم آيا روزه من صحيح است يا خير؟
اگر عمدا بلعيده باشيد روزه باطل است و اگر مي دانسته ايد که روزه باطل مي شود علاوه بر قضا کفاره هم دارد .

30 ـ اگر در هنگام روزه خلط از سينه يا هر جاي ديگر وارد فضاي دهان شود و طوري با آب دهان مخلوط شود كه مزه آن از بين برود آيا فرو بردنش روزه را باطل مي كند يا خير؟
در فرض سؤال كه خلط سينه در آب دهان مستهلك شده است، فرو بردنش اشكال ندارد.

31 ـ آيا هر مايع غليظي که با عطسه و سرفه به دهان بيايد حکم خلط را دارد ؟
بلي، حكم خلط را دارد .

32 ـ آيا فرو دادن خلطي که وارد دهان نشده مثلا از بيني وارد گلو شده ولي به دهان وارد نشده براي روزه دار اشکال دارد؟
اگر وارد فضاي دهان نشده باشد اشكال ندارد و روزه هم باطل نمي شود .

33 ـ درحالي که روزه بودم درمجلس روضه خواني شرکت کردم و هنگامي که گريه مي‌کردم احساس مي کردم که گريه ها ازسقف دهان من وارد دهانم مي شوند با توجه به اينکه اين اولين باري بود که چنين مي شدم گفتم که شايد مربوط به روزه بودن من باشد و به آن اهميتي ندادم، آيا روزه‌ي من صحيح است؟
چنانچه مجرد احتمال بوده واطمينان نداشتيد که گريه وارد دهان شما شده باشد روزه‌ي شما صحيح است.

35 ـ در يکي از سحرها ي ماه رمضان در هنگام خواب خلطي در دهانم آمد و من از روي تنبلي آن را خالي نکردم و در دهانم باقي ماند و خوابم برد پس از بيدار شدن از خواب خلط را فرو برده بودم آيا روزه من باطل است؟
در صورتي كه عمداً فرو برده ايد روزه باطل شده است .

36 ـ من ميدانستم که فرو دادن اخلاط روزه را باطل ميکند وليکن نميدانستم که کفاره جمع دارد و در ان لحظه به طور ناگهاني ناچارا اخلاط را فرو دادم . حالا با اين وجود ايا قضاي روزه کافي است يا بايد کفاره جمع داد؟
در صورتيکه مي دانستيد روزه را باطل مي کند کفاره نيز دارد.

37 ـ اگر آب دهان وارد حلق شود و دو باره به دهان باز گردد آيا خوردنش مبطل روزه است؟
احتياط واجب آن است كه اگر به فضاى دهان برگشت آن را فرو نبرند.

فرورفتن خون دندان ودهان

38 ـ من خونريزي لثه دارم آيا فرو بردن بدون اراده خون همراه آب دهان روزه را باطل ميکند يا نه؟
اگر بدون اراده باشد مبطل روزه نيست.

39 ـ کسي که بيماري لثه دارد و هميشه از کنار دندانهاي او خون مي آيد در ماه رمضان آب دهان خود را هميشه بيرون مي ريزد ولي گاهي اوقات اين آب دهان، وارد بدنش مي شود آيا روزه اش صحيح است ؟
اگر مي تواند بايد روزه بگيرد و خون را هم فرو نبرد ولي اگر نمي تواند و به هر صورت خون در خواب يا بيداري فرو مي رود بايد معالجه كند و بعد از معالجه قضاي روزه ها را بگيرد.

40 ـ در ايام ماه مبارک رمضان دندان خود را کشيده ام اما خونريزي آن قطع نشده است و به مقدار کم ادامه دارد. آيا براي روزه بنده مشکلي ايجاد مي شود؟
چنانچه خون دندان را فرو نبرد اشكال ندارد .

41 ـ بعد از افطار دندان خود را کشيدم به اين اميد که تا سحر خونريزي آن قطع گردد و ليکن خون قطع بند نيامد، با توجه به اينکه کاملا از بلعيدن خون جلوگيري بعمل اوردم ليکن مزه خون را کاملا در دهانم احساس ميکردم، به همين جهت روزه آن روز را در صبح همان روز افطار کردم حکم چيست؟‏
روزه گرفتن در فرض سؤال اشكالى ندارد و شما حق خوردن آن روز را نداشتيد و چون جاهل به مسئله بوده‏ايد بايد قضا كنيد. ضمناً بدانيد كه انسان بايد مانع فرو رفتن خون و اشياء ديگر به داخل حلق شود لكن اگر بدون اختيار پايين رود روزه را باطل نمى‏كند .

42 ـ من دندانهايم را ارتدنسي (سيم پيچي) کرده ام. آيا با وجود اين سيم ها در داخل دهان من روزه ام درست است و با توجه به ثابت بودن آنها من چه بايد بکنم؟
ضرري براي روزه شما ندارد و روزه با آنها صحيح است.

استعمال پماد و روغن

43 ـ آيا استفاده از کرم هاي حاوي ويتامين و املاح مدني و پماد ويتاميني و تقويتي روزه را باطل مي‌کند.
استفاده از کرم و پماد روزه را باطل نمي کند.

استشمام بوي عطر وغذا و...

44 ـ آيا بوي رنگ ساختمان ، بوي پياز و سبزي سرخ کرده و يا بوي گاز و مواد سوختني و يا چيزي که بوي متعفن داشته باشد اگر به مشام روزه دار برسد آيا روزه اش باطل مي شود؟
خير، امثال چيزهايي که در سوال نوشته شده روزه را باطل نمي کند.

45 ـ درخصوص حکم استعمال عطر در ماه مبارک رمضان براي روزه دار توضيح فرمائيد.
استعمال عطر براي روزه دار اشكالي ندارد. و در روايتي هم وارد شده است كه عطر تحفه روزه دار است.

46 ـ ايا زدن الکل به صورت و استشمام غير عمدي يا عمدي الکل(براي مصارف پزشکي) موجب بطلان روزه مي گردد ؟ ‏
استشمام بوى الكل و امثال آن موجب بطلان روزه نمى‏شود.

قطره‌ي چشم وبيني

47 ـ قطره چشم و گوش در صورتي که مزه يا بوي آن به حلق برسد آيا روزه را باطل مي کند؟
روزه را باطل نمي كند ولي براي شخص روزه دار کراهت دارد.

48 ـ قطره چكاندن در بيني در روز ماه مبارك رمضان چه حکمي دارد ؟
اگر چيزي از قطره وارد حلق نشود و به اصطلاح فرو نرود اشكالي ندارد و روزه هم باطل نمي شود. و اگر مزه يا بوي آن به حلق برسد روزه صحيح است ولي براي روزه دار کراهت دارد.

تزريق آمپول

49 ـ آيا زدن آمپول بي حسي براي عمل چشم روزه را باطل مي کند؟
اشكالي ندارد و روزه را باطل نمي كند.

50 ـ آيا تزريق آمپول روزه را باطل مي كند؟
تزريق آمپولي که به جاي دارو استعمال مي شود و تقويتي نباشد اشکال ندارد. اما استعمال آمپولي که به جاي غذا به کار مي رود جايز نيست .

51 ـ آيا آمپول ويتاميني كه مربوط به تقويت بدن باشد روزه را باطل مي کند ؟
آمپول تقويتي روزه را باطل مي كند.

52 ـ به تجويز پزشك بايد پني سيلين تزريق كنم آيا تزريق چنين داروهايي روزه را باطل مي كند يا خير؟
تزريق پني سيلين روزه را باطل نمي کند.

آزمايش خون

53 ـ آيا شخصي روزه دارد مي‌تواند براي آزمايش خون بدهد.
اشكالي ندارد.

شستوشوي معده روزه دار

54 ـ آيا شستشوي معده بيمار بوسيله سوند معده که محلولي از طريق سوند داخل معده مي شود و سپس آن محلول را از طريق سوند به بيرون مي کشند باعث بطلان روزه مي شود؟
در فرض سؤال روزه باطل مي شود.

55 ـ آيا وارد كردن دستگاه آندوسكوپى در معده براى عكسبردارى روزه را باطل مى كند؟
اگر چيزى كه مبطل روزه است همراه آن داخل معده شود روزه را باطل مى كند.

جماع کردن

56 ـ آيا جماع کردن با همسر در ماه رمضان روزه را باطل مي کند؟ واگر در هنگام جماع از خروج مني جلو گيري شود حکم چيست؟
بلي، جماع کردن به مقدار ختنه‌ گاه و بيشتر از آن روزه را باطل مي کند ولو مني خارج نشود .

57 ـ اگر کسي به علت ندانستن مسئله در روز ماه رمضان با همسرش همبستر شود وبعد متوجه شود که اين کار روزه را باطل مي کند وظيفه اش چيست؟ آيا روزه ‌ي آن روز باطل شده است؟
بلي روزه باطل مي شود، لكن در فرض سؤال که نمي دانستيد فقط قضا دارد و كفاره ندارد .

خروج مني

58 ـ اگر روزه دار در حال روزه با همسر خود ملاعبه نمايد و بدن خود را به بدن همسرش بچسباند و احتمال ضعيف بدهد مني از او خارج مي شود ولي غفلتاً مني خارج شود روزه اش چه حکمي دارد و در صورت بطلان روزه آيا کفاره بر وي واجب مي شود يا خير؟
در فرض سوال قضاي روز‌ه آن روز بر وي واجب است، ولي کفاره واجب نيست. در ضمن آن روز بايد روزه دار باشد .

59 ـ اگر در ماه مبارک رمضان از مرد هنگام بازي با همسرش بدون قصد و بي اختيار مني خارج شود حکم روزه و کفاره ان روز چيست؟ حکم همين موضوع با زن نامحرم چيست؟
اگر قصد انزال نداشته و عادتاٌ هم با شوخي كردن مني خارج نمي شده است به نحوي كه مطمئن بوده كه مني خارج نمي شود روزه اش صحيح است، و اگر قصد انزال داشته يا عادت او بر اين بوده كه با شوخي مني خارج مي شده است علاوه بر قضا كفاره هم بر او لازم مي‌شود. و اگر بازن نامحرم بازي کند و قصد انزال داشته باشد يا عادتا با اين کار از او مني خارج مي شده است علاوه بر قضا بنابر احتياط واجب کفاره جمع نيز بايد بدهد.

60 ـ اگر روزه داري به قصد لذت به تصاوير مبتذل نگاه نمايد و مني از او خارج شود چه حكمي دارد؟
نگاه کردن با قصد لذت به تصاوير مبتذل جايز نيست و در صورتى كه مني خارج شود روزه اش باطل است واگراطمينان داشته باشد كه در صورت نگاه كردن با لذت به اين تصاوير منى از او خارج مى‏شود علاوه بر قضا كفاره هم بر او واجب است.

61 ـ اگر در ماه رمضان شوهر نتواند خود را کنترل نمايد و با بدن زن خود را تحريک کند و مني از او خارج شود، روزه مرد و زن چه حکمي دارد؟
روزه مرد باطل مي شود و كفاره هم واجب مي شود و در صورتي كه زن به اوج شهوت رسيده باشد و در اين حالت رطوبتي نيز از او خارج شود روزه او نيز باطل و كفاره هم واجب مي شود مگر اينكه مرد زن را مجبور نمايد که در آن صورت كفاره به عهده‌ي مرد مي‌باشد.

حکم شک در خروج مني

من قبل از ماه مبارك رمضان عقد كرده ام. به محض هم آغوشي با شوهرم با اينكه هيچ كار خاصي نمي كنيم آب بي رنگ و لزجي از من خارج مي شود . ايا روزه هاي من اشكال دارد و بايد غسل بجا بياورم ؟ اصولا براي خانم ها چه زماني غسل واجب مي شود
اگر در اوج شهوت آبي خارج شود غسل جنابت واجب مي شود ضمنا هرگاه شك كنيد كه آيا به آن حالت رسيده ايد يا خير و يقين پيدا نكنيد ، مايعي که خارج مي شود حکم مني را ندارد وغسل جنابت واجب نمي شود و روزه شما صحيح است.

62 ـ اگر در ماه رمضان فيلمي که باعث تحريک شهوت مي‌شود را ببينيم در صورتي که مايعي از انسان خارج شود که با جهش همراه نباشد وسستي ايجاد نکند وظيفه چيست.
در مردها اگر مايع مذکور‏علامت و نشانه هاي سه گانه مني را نداشته روزه باطل نمي شود.

دست زدن به نامحرم

63 ـ آيا دست زدن به شخص نامحرم باعث باطل شدن روزه مي شود؟
باعث بطلان روزه نمى‏شود، ولى گناه دارد و شخص روزه دار بايد با تمام اعضا و جوارح روزه باشد، و ماه رمضان ‏بهترين ايّام براى تمرين پرهيز از گناه و نزديك شدن به خداوند است.

استمناء

64 ـ استمنا در ماه مبارك رمضان چه حكمي دارد ؟
استمناء هميشه حرام است و در ماه رمضان مبطل روزه است و چون افطار به حرام است روزه اش باطل مي شود و علاوه بر قضاي آن روز بنابر احتياط واجب كفاره جمع نيز بر او واجب مي شود.

65 ـ اگر کسي نداند که استمنا حرام است و نيز نداند که يکي از مبطلات روزه است و در ماه رمضان استمناء کند ، تکليف او چيست؟
در صورتى كه جاهل مقصر نبوده باشد فقط قضاى آنروز به عهده اوست و كفاره ندارد . جاهل مقصر يعني کسي که دنبال ياد گرفتن مساله نرفته و کوتاهي کرده است که در اين صورت کفاره نيز واجب مي شود.

66 ـ اگر کسي روزه‌ي خود را با كار حرامي باطل كند حكم ان چيست؟
در فرض سؤال بنابر احتياط واجب كفاره جمع بر او واجب مي شود و قضاي آن روز نيز لازم است.

فرو بردن سر در آب و شنا کردن

67 ـ ايا وقتي انسان زير دوش حمام مي‌كند و روزه هم باشد آيا روزه را باطل مي شود؟
زير دوش رفتن روزه را باطل نمي کند.

68 ـ آيا رفتن به استخر در هر صورتي روزه را باطل مکند؟
در صورتي که سر تماما زير آب قرار گيرد روزه باطل مي شود.

69 ـ آيا به سر گذاشتن كلاه غواصي در هنگام شنا كه تمام سر را مي پوشاند مي‌تواند باعث جلوگيري از باطل شدن روزه شود؟
بله در فرض سوال روزه باطل نمي شود .

70 ـ رفتن آب داخل گوش هنگام غسل ، آيا روزه را باطل مي کند؟
خير باطل نمي کند .

رساندن دود وغبار به حلق

71 ـ آيا كشيدن سيگار و قليان روزه را باطل مي‌كند ؟
احتياط واجب آن است كه روزه دار از کشيدن قليان و سيگار و امثال اينها خود داري کنيد و اگر روزه دار سيگار يا قليان بکشد بنابر احتياط واجب روزه اش باطل مي شود

72 ـ اگر فردي اعتياد به سيگار يا مواد مخدر ديگري داشته باشد به طوري که نمي تواند بدون آنها روزه بگيرد . مي تواند در طول روز (حين روزه) سيگار بکشد و يا مخدر ديگري مصرف کند ؟
شخص روزه ‏دار به بهانه اعتياد به سيگار حق ندارد روزه خويش را ترك كند بلكه در صورت ‏اعتياد و مشقت و عدم توانائى بر ترك سيگار، لازم است روزه خود را بگيرد و به مقدار ضرورت آن هم در خفاء از سيگار استفاده نمايد و روزه او صحيح است و قضا هم‏ ندارد و بنابراين كسانى كه معتاد به سيگار نيستند و يا اگر معتاد هستند مى‏توانند در روز سيگار را ترك نمايند نمى‏توانند در هنگام روزه از آن استفاده نمايند.

73 ـ اگر به واسطه دود ماشين ها يا سيگار كشيدن ديگران احساس كند دود وارد بدنش شده آيا روزه او اشكالي دارد؟
دود غليظ براي روزه مضر است اما دود به اندازه اي که نوشته ايد مبطل روزه نيست.

اماله کردن

74 ـ آيا اماله کردن روزه را باطل مي کند؟
اماله كردن با چيزهاي روان اگر چه از روي ناچاري و براي معالجه باشد روزه را باطل مي‌كند.

75 ـ آيا وارد كردن آب در مخرج غايط براي اينكه غايط بطور كامل خارج شود و مجراي خروج غايط تخليه گردد و آب دوباره خارج شود اماله محسوب مي شود؟ واگر اماله است روزه اش چه حكمي دارد؟
بلي اماله محسوب مي شود و روزه را باطل مي کند. اما اگر كسي بدليل ندانستن مساله يا عدم التفات نسبت به مساله اين كار را در حال روزه انجام دهد ، روزه اش باطل است قضا دارد ولي كفاره لازم نيست.

استعمال شياف

76 ـ آيا استعمال شياف روزه را باطل مي کند ؟
استعمال شياف هاي غير روان كه براي معالجه است اشكال ندارد .

77 ـ آيا زن روزه دار مي تواند از پماد در فرج خود استفاده کند؟
اشكالي ندارد.

78 ـ اگر در معده روزه دار دستگاه اندسکوپي براي عکس‌برداري وارد کنند آيا روزه اش باطل ميگردد؟
خير باطل نمي شود.

79 ـ انجام معاينات پزشكي نمونه برداري از رحم در بانوان در حالي كه آن زن روزه دار باشد آيا باعث بطلان روزه مي شود؟
به روزه ضرري نمي رساند.

81 ـ آيا آزمايش خون روزه را باطل ميكند؟
خير، باطل نمى‏كند.

استفراغ (قي کردن)

82 ـ در يكي از روزهاي ماه مبارك رمضان من دچار مسموميت غذايي ناشي از غذايي كه در سحر خورده بودم، شدم و حالت استفراغ و قي به من دست داد و هر چه سعي كردم نتوانستم جلوي خودم را بگيرم و قي كردم. آيا روزه آن روز من باطل است وقضا دارد ؟ آيا كفاره هم دارد يا نه؟ البته درآن روز چيزي نخوردم و نياشاميدم و غذاي قي شده را هم فرو ندادم وهيچ کاري که مبطل روزه باشد انجام ندادم ودهانم را هم شستم.
در فرض سوال که عمدا استفراغ نکرده ايد و کاري که مبطل روزه باشد انجام نداده ايد، روزه شما صحيح بوده و قضا و کفاره ندارد.

روزه بي نماز

83 ـ روزه كسي كه نماز نمي خواند چه حكمي دارد؟
روزه اش درست است، لكن بايد نماز هم بخواند.

روزه گرفتن بي حجاب

84 ـ روزه كسي كه حجاب ندارد چه حكمي دارد؟ دوست الجزايري دارم كه نماز مي خواند و روزه مي گيرد ولي حجاب ندارد؟
روزه او صحيح است، لكن حجاب هم بر او واجب است.

 

منبع:

پایگاه اینترنتی آیت الله العظمی فاضل لنکرانی: http://www.lankarani.org/far/hkm/mslnos/ramadan.htm

خواندن 37299 دفعه آخرین ویرایش در شنبه، 29 مرداد 1390 ساعت 18:14
محتوای بیشتر در این بخش: « مسائل روزه قضا ـ مکارم شیرازی

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters

People in this conversation

Comments (3)

 • Guest (علی)

  اگر نگاه کردن به نامحرم با دهان روزه از مبطلات روزه نیست، آیا حتی اگر منی از بدن خارج شود هم روزه باطل نمی شود؟ و آیا در این صورت شخص باید تا سحر روز بعد غسل کند تا روزه ی روز بعد او صحیح باشد؟

 • Guest (علی)

  با دختری عقد کردم اما...حالا نمی دانم طلاق بگیرم یا خودکشی کنم.چون دختر از فامیل است.

 • Guest (حمیدرضا)

  In reply to: علی

  سلام چرا خود کشی طلاق بگیر راحت برو یه دختر خوب پیدا کن ازدواج کن از زندگیت لذت ببر دادش