"
مکتبة صيد الفوائد مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
شنبه ، 15 آبان 1389 ، 23:40

اين کتابخانه از قديمي ترين کتابخانه هاي ديجيتالي عربي اسلامي مي باشد که به صورت موضوع بندي شده به ارائه کتب ديجيتالي مي پردازد.

آدرس آن ذيلا ذکر مي شود:

http://www.saaid.net/book/index.php

در حال حاضر قريب به 7000 کتاب در اين کتابخانه ارائه شده است.

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 5 characters
  • No comments found